CE simbol ISO Certified Eurocode 3 TUV logo
Manager zonă: +40 771 029 309 E-mail: hale@mexi.ro

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Mexi Web Project S.R.L., cu sediul social in strada Sofiei nr. 32/C, Oradea, Bihor inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J5/998/2012, C.I.F. RO30377305, telefon 0359 413 340, reprezentată legal prin Dl. Silisteanu Razvan - Administrator (denumita in continuare „Hale MEXI®” sau „Operatorul”), in vederea prestarii serviciilor de proiectare, productie si montaj structura metalica usoara, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.
Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Hale MEXI® in activitatea de furnizare a produselor si serviciilor:

 1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, nationalitate, locatie, ). Datele sunt necesare pentru incheierea si derularea in mod valabil a raportului contractual cu Operatorul.
 2. Detalii personale financiare (informatii legate de contul bancar, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, venituri din alte surse). Datele sunt necesare pentru analizarea solicitarii obtinerii unui imprumut financiar, prin raportare la capacitatile financiare.

Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile S.C. Mexi Web Project, adresa IP captata la utilizarea website-urilor si aplicatiilor Hale MEXI®). Datele sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile Mexi Web Project, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de Operator).

Scopul in care datele personale sunt utilizate

Operatorul colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • prestarea serviciilor de proiectare,productie si montaj suprastructuri metalice usoare pentru diferite tipuri de cladiri, atat rezidentiale cat si industriale (ofertarea si emiterea de documente oficiale:facturi, avize, chitante, etc), ;
 • Obtinerea de oferte de prestari de servicii si materiale de constructii din partea colaboratorilor/partenerilor nostrii pentru atingerea scopului contractului;
 • marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi);
 • raportari interne sau catre alte entitati ale grupului din care Hale Mexi.ro face parte;
 • efectuarea de analize statistice/actuariale;
 • solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate);
 • solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;
 • comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 • asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video);
 • recuperarea creantelor.

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, are ca temei:

 • incheierea si executarea contractului de vanzare - cumparare a unei cladiri civile sau industriala, conform proiectului final de arhitectura acceptat de catre client, precum si efectuarea demersurilor premergatoare incheierii contractului pentru aceasta
 • o obligatie legala a Operatorului;
 • consimtamantul dumneavoastra;
 • interesul legitim al Operatorului, pentru activitati precum efectuarea de analize statistice/actuariale si raportari interne sau catre alte entitati ale grupului din care Hale Mexi.ro face parte, verificarea integritatii si conformitatii persoanelor vizate, , asigurarea masurilor de securitate necesare, etc.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de vanzare - cumparare (ex. arhitecti, ing. proiectanti, furnizori materiale de constructii, parteneri/colaboratori agreati de catre operator, dezvoltatori de servicii IT, , etc);
 • prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare;
 • alte companii din cadrul Grupului MEXI® (nationale si/sau internationale);
 • Instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori.

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene

Hale Mexi.ro ar putea sa transfere datele personale catre alte companii din afara sau din cadrul Mexi Web Project, aflate in exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, Operatorul a luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana. Printre aceste masuri se regasesc si incheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de vanzare-cumparare, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal
  Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca Mexi Web Project prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.
 2. Dreptul la rectificare
  Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.
 3. Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”
  Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.
 4. Dreptul de a va retrage consimtamantul
  Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.
 5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii
  Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor
  Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.
 7. Dreptul la opozitie
  Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.
 8. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.
  Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.
 9. Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor
 10. Dreptul de a va adresa justitiei
  Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Hale Mexi.ro a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.

Ne puteti contacta:

 • prin email - la adresa: office@mexi.ro ;
 • personal - la punctul nostru de lucru, situat pe str. Razboieni, nr.85, Oradea, Bihor, Romania;
 • printr-o cerere transmisa prin posta la adresa Strada Sofiei, nr, 32/C, Oradea, Biho, Romania
 • telefonic - la numarul: 0359-413 340

Actualizarea prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.halemexi.ro – sectiunea "Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal".
Cea mai recenta actualizare a prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 25.05.2018.